De huidige wereldproblemen aanpakken met meer vrouwen aan de leiding

De huidige wereldproblemen aanpakken met meer vrouwen aan de leiding

De titel van dit artikel is niet de volgende:

De huidige wereldproblemen oplossen met vrouwen aan de macht

Zoek de drie verschillen. De eerlijke vinder wint beter aangepakte wereldproblemen.
Een hint voor het eerste verschil: zoek tussen de regels in het laatste list item van de sectie uit de eerstvolgende link in deze huidige blogpost. Ok, nogal cryptisch, dus nog een hint: vervang “people” door “men” in de tekst van de link die je vindt in dat list item.

Hiermee is de toon van deze post gezet. De motivatie hiervoor volgt hieronder. Start.

Hier een artikel dat ik eerder vermelde onder de noemer van empathie – in een poging om oplossingen te bedenken voor de daar vermeldde problemen – dat ik nu pas wat grondiger heb doorgelezen: A Lack of Emotional Intelligence is Fueling Misogyny and Racism at Google — and Across Silicon Valley.

Moest nog iemand het zich afvragen, “vermeldde” is onvoltooid verleden tijd en dus met dubbele “d”. Hier de volledige uitleg. En de uitzonderingen, uiteraard…
Dus, het gaat hier over het vermelde artikel dat ik eerder vermeldde. Jeetje.
Inderdaad, we wijken af. Hoor ik daar iemand “afronden” denken?

Maar over dat artikel dus, in het bijzonder haal ik graag deze quote aan:

Computer scientists and the institutions that train and hire them therefore need to take emotional intelligence seriously. How? By including ethics, humanities and social science courses as core components of STEM education, actively building cultures of emotional reflection, and — it should go without saying — having zero tolerance policies for racism, sexism, homophobia, transphobia, and all related forms of bigotry. These measures are both simple common sense, and long overdue: without greater emotional intelligence in the tech sector, we’re all put at risk by the intolerance at the heart of digital media.

Hier wil ik wel een kleine kanttekening maken, namelijk dat homofobie niet geïnterpreteerd wordt in de letterlijke zin, namelijk angst, maar wel in de door taalgebruik vastgelegde andere betekenis van homohaat. Hetzelfde geldt voor transfobie, waar eveneens de negatieve acties die gevolg zijn van de angst, deel zijn gaan uitmaken van de betekenis van het woord zelf.
Een subtiliteit in taalgebruik waar niet zelden een vergeefs conflict uit ontstaat omdat beide converserende partijen een verschillende betekenis hechten aan hetzelfde woord. Of hoe zeer nauwkeurig gekozen taalgebruik bepalend kan zijn voor allerlei aspecten rond communicatie. Een van de redenen waarom ik vaak zo uitvoerig ben, als je dat als excuus wil aanvaarden ;-).

Om terug te komen op het hoofdverhaal, de link uit de quote verwijst naar een video, meer dan het kijken waard en getiteld: Casey Fiesler | Internet Rules! Law, Norms, and Ethics for Online Content Creation | Jul 12, 2017. Inhoudelijk maakt professor Casey Fiesler – jawel, een vrouw – melding van onder andere de volgende twee zeer interessante zaken.

Enerzijds is er de website archiveofourown.org die over zichzelf vertelt:

A fan-created, fan-run, nonprofit, noncommercial archive for transformative fanworks, like fanfiction, fanart, fan videos, and podfic

Deze website is een project van The Organization for Transformative Works (OTW) die zeer overwegend, maar niet exclusief, vrouwen aan de leiding heeft.
Anderzijds is er de “Pathetic dot theory” van de zeer interessante professor recht, Lawrence Lessig:

It discusses how lives of individuals (the pathetic dots in questions) are regulated by four forces: the law, social norms, the market, and architecture (technical infrastructure).

De video van Casey Fiesler was de grootste inspiratie voor het schrijven van deze blogpost. Haar aanpak en de inhoud van haar uiteenzetting hebben mij geleid tot het kristalliseren van een aantal ideeën die volgens mij een positieve en constructieve bijdrage kunnen leveren in de aanpak van de huidige wereldproblemen, maar ook – en misschien zelfs belangrijker, want concreter – in ons dagelijks leven.

Hier mijn aanbevelingen, voor wat het waard is:

  • een meer bescheiden houding aannemen
  • ruimte laten voor open vragen en aanvaarden dat we niet altijd duidelijke antwoorden hebben
  • het huidig overheersende eerder typisch mannelijke “binaire denken” aanvullen met een eerder typisch vrouwelijke pluralistische kijk die alle verschillende standpunten naast elkaar laat bestaan
  • vertrouwen op de competentie en waarde die vrouwen over heel de wereld momenteel in toenemende mate (denk ik en hoop ik) aan de dag leggen om allerlei huidige onevenwichten te herstellen
  • centralisatie en controle niet altijd laten doorwegen en daarnaast de kracht en voordelen van decentralisatie en lokale “communities” naar waarde schatten

Tot slot nog wat huiswerk.

Oefening 1 voor de “gekwalificeerde” lezeres of lezer: vertaal dit artikel geschreven door een man naar een artikel geschreven door een vrouw.
Oefening 2: laat mij weten wat “gekwalificeerde” betekent in de beschrijving van de vorige oefening, want ik weet het zelf niet.

3 thoughts on “De huidige wereldproblemen aanpakken met meer vrouwen aan de leiding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *